Công bố các Quyết định bổ nhiệm cán bộ Nhà máy In tiền Quốc gia

Đăng ngày: 11/01/2023 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

          Ngày 10/01/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thống đốc NHNN về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) – Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Nhà máy In tiền Quốc gia.
 
          Tại buổi Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN bổ nhiệm cán bộ Nhà máy In tiền Quốc gia, cụ thể:

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Long

 

        Tại Quyết định số 17/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Long, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định bổ nhiệm cho bà Phan Thị Hồng Thắm

 

          Tại Quyết định số 19/QĐ-NHNN ngày 05/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Duy Dũng

 

          Tại Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch và điều độ sản xuất thuộc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Yên

 

          Tại Quyết định số 24/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Yên, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ thuộc Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Nhà máy Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Chu Sỹ Thế

 

          Tại Quyết định số 36/QĐ-NHNN ngày 06/01/2023, Thống đốc NHNN quyết định điều động, bổ nhiệm ông Chu Sỹ Thế, Trưởng phòng phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin và ngoại hối thuộc Vụ Kiểm toán nội bộ, giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Nhà máy In tiền Quốc gia thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kể từ ngày 10/01/2023.

          Thời hạn giữ chức vụ của các ông bà được bổ nhiệm có tên trên là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

        Thay mặt Thống đốc NHNN, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú trao Quyết định và chúc mừng các nhân sự được Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN tin tưởng, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo mới thuộc Nhà máy In tiền Quốc gia.

          Phó Thống đốc mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí được bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác, phối hợp tốt với Hội đồng thành viên, Ban điều hành của Nhà máy trong lãnh đạo, chỉ đạo Nhà máy In tiền Quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Ông Nguyễn Văn Long, Thành viên HĐTV - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia phát biểu tại buổi Hội nghị

 

          Phát biểu tại buổi Hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Thành viên Hội đồng thành viên - Tổng Giám đốc Nhà máy In tiền Quốc gia bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN đã tin tưởng giao nhiệm vụ và bổ nhiệm vào vị trí công tác mới. Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Long hứa phát huy hết khả năng, kinh nghiệm công tác với tinh thần cao nhất cùng tập thể Nhà máy In tiền Quốc gia phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Nhà máy được giao.