Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-09 Cung cấp giấy in offset

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP22-09 Cung cấp giấy in offset
Đăng ngày 13/5/2022
Thông tin chi tiết tại đây