Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải AquaSave II

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp khung nhựa và vải lọc cho hệ thống xử lý nước thải AquaSave II
Đăng ngày 05/01/2023
Thông tin chi tiết tại đây