Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt đèn Xenon WX7.5

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt đèn Xenon WX7.5
Đăng ngày 27/5/2024
Thông tin chi tiết tại đây