Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hẻ, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hẻ, vườn hoa
Đăng ngày 14/9/2020
Thông tin chi tiết tại đây