Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khu vệ sinh Xưởng Chế bản
Đăng ngày 17/9/2020
Thông tin chi tiết tại đây