Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng họp số 3
Đăng ngày 13/11/2020
Thông tin chi tiết tại đây