Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, lăn sơn nhà A4, A5, tường rào, vỉa hè, vườn hoa
Đăng ngày 08/01/2021
Thông tin chi tiết tại đây