Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-22 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu VTP21-22 Cung cấp vải lau máy đã tẩy hồ
Đăng ngày 11/01/2021
Thông tin chi tiết tại đây