Đề nghị báo giá máy móc, thiết bị

Nhà máy In tiền Quốc gia đề nghị đơn vị quan tâm báo giá máy móc, thiết bị
Đăng ngày 17/9/2021
Thông tin chi tiết tại đây