Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm hơi cho máy in Heidelberg

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm hơi cho máy in Heidelberg
Đăng ngày 18/9/2021
Thông tin chi tiết tại đây