Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2022

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2022
Đăng ngày 19/11/2021
Thông tin chi tiết tại đây