Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp lịch treo tường năm 2023
Đăng ngày 23/11/2022
Thông tin chi tiết tại đây