Đề nghị báo giá vật tư hóa chất xử lý nước thải

Nhà máy In tiền Quốc gia dự kiến mua một số hóa chất xử lý nước thải phục vụ sản xuất
Thông tin chi tiết tại đây