Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 500 kg niken viên S-pellet

Nhà máy In tiền Quốc gia đã có kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp 500 kg niken viên S-pellet
Thông tin chi tiết tại đây