Hội nghị lần thứ 30 của nhóm công tác về tự do hóa tài khoản vốn ASEAN và Hội thảo về phương pháp đo lường độ mở của tài khoản vốn

Đăng ngày: 29/08/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 21/8/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 30 của Nhóm công tác về tự do hóa tài khoản vốn ASEAN (WC-CAL).
 
 
 
 
 
 

Tham dự Hội nghị gồm đại diện cấp kỹ thuật của các nước ASEAN: Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippin và Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đoàn Hoài Anh – Vụ Trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đã đánh giá cao các nỗ lực của Nhóm công tác CAL trong suốt thời gian qua. Kết quả công tác của Nhóm WC-CAL đã giúp các quốc gia ASEAN xây dựng lộ trình tự do hóa tài khoản vốn phù hợp với mức độ phát triển và sự sẵn sàng của từng nền kinh tế các nước thành viên. Bà Đoàn Hoài Anh cũng đánh giá cao việc các nước ASEAN thường xuyên tiến hành đối thoại chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các biến động kinh tế của thế giới và khu vực, nâng cao khả năng giám sát kinh tế vĩ mô nhằm giảm thiếu các tác động và rủi ro tiềm tàng trong quá trình mở cửa thị trường và tự do hóa tài khoản vốn.

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\Asean.JPG

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về các nội dung như: (i) Đối thoại chính sách về các biện pháp an toàn thận trọng trong quá trình tự do hóa tài khoản vốn; (ii) Cập nhật về phương pháp tính toán mức độ tự do hóa tài khoản vốn của từng quốc gia; (iii) Thảo luận nội dung tự do hóa tài khoản vốn trong tầm nhìn Cộng đồng kinh tế ASEAN hậu 2015; (iv) Công tác tăng cường năng lực trong khuôn khổ WC-CAL.

Tự do hoá tài khoản vốn là một trong bốn nội dung của Lộ trình hội nhập tiền tệ và tài chính khu vực ASEAN được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 7 vào tháng 8/2003 với mục tiêu là tự do hóa hơn các luồng chu chuyển vốn vào năm 2020. Nhóm công tác về WC-CAL được thành lập để triển khai các kế hoạch đã được đề ra trong Lộ trình tự do hoá tài khoản vốn, thành phần tham gia bao gồm đại diện cấp kỹ thuật của các nước ASEAN. Đây là một hoạt động thường kỳ trong khuôn khổ Hợp tác tiền tệ, tài chính ASEAN và là nội dung quan trọng trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN nhằm thúc đẩy tự do hóa tài khoản vốn, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nước ASEAN.

Trong khuôn khổ cuộc họp Nhóm WC-CAL, các nước ASEAN và Văn phòng IMF tại Việt nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo về phương pháp đo lường mức độ tự do hóa tài khoản vốn. Ông Jonathan Dunn, Trưởng đại diện Văn phòng IMF tại Việt nam và Lào cũng đã có bài trình bày chia sẻ kinh nghiệm tới thành viên WC-CAL về cách thức đo lường mức độ tự do hóa tài khoản vốn: (i) Báo cáo thường niên về Thỏa thuận giao dịch và hạn chế giao dịch; (ii) Chỉ số Chinn-Ito; (iii) Chỉ số dòng vốn tự do. Bài trình bày có các nội dung hữu ích giúp các nước thành viên tham khảo và vận dụng trong quá trình cập nhật các phương luận tính toán mức độ tự do hóa tài khoản vốn của từng quốc gia.

LG