Tọa đàm về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt

Đăng ngày: 01/10/2015 - Ngân hàng Nhà nước Việt nam

 
 
 
Ngày 29/9/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã tổ chức buổi Tọa đàm về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP (Nghị định 101) về thanh toán không dùng tiền mặt. Buổi Tọa đàm do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đồng chủ trì.
 
 
 
 
 
 

Tham dự buổi Tọa đàm có GS.TS Trần Ngọc Hiên, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban Trung ương MTTQVN và một số chuyên gia, nhà khoa học thuộc Ủy ban Trung ương MTTQVN; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN.

Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQVN đã có những ý kiến đóng góp với NHNN trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101 và cử các chuyên gia, nhà khoa học của Ủy ban Trung ương MTTQVN tham dự buổi Tọa đàm.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, Nghị định 101 đã tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, với sự ra đời của nhiều phương tiện, dịch vụ thanh toán mới, hiện đại. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán tại Việt Nam cũng có nhiều thay đổi, với sự xuất hiện các loại “tiền ảo”, “tiền điện tử” nhưng chưa có quy định pháp luật điều chỉnh. Do vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101 sẽ tạo cơ ở pháp lý để xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao vai trò của NHNN trong việc tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt và cho rằng việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 101 là rất cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn. Phó Chủ tịch cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQVN sẽ tích cực phối hợp với NHNN trong công tác tuyên truyền để những chính sách của ngành Ngân hàng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất; đồng thời đề nghị NHNN tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin để MTTQVN tuyên truyền giúp người dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Chính phủ và của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Tại buổi Tọa đàm, sau khi nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ Thanh toán, NHNN trình bày các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt, các chuyên gia, nhà khoa học của Ủy ban Trung ương MTTQVN đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu để Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

NH